Q&A 35624®

Hvad er 35624® kulturen?

35624®-kulturen er en unik probiotisk stamme af Bifidobacterium longumsom som i kliniske studier viser en reduktion af symptomer på irritabel tarmsyndrom (IBS), inklusiv mavesmerter, oppustethed og tarmluft, forstoppelse og diarré (Whorwell et al.2006 ; O’Mahony et al. 2005).

35624® stammen blev oprindeligt klassificeret som Bifidobacterium infantis, og det er dette navn som tidligere er blevet brugt i videnskabelig litteratur. På grund af videnskabelige fremskridt ændres navne på bakterier til stadighed, og i den senere tid er stammen blevet taksonomisk tildelt arten Bifidobacterium longumsubsp longum (Altmann et al. 2016). Forskningen og udviklingen har hele tiden været med den samme unikke 35624®-stamme.

For mere information om klinisk dokumentation og virknings-mekanismerne, se følgende:

Anbefales 36524® stammen af kliniker?

I retningslinjerne  «The World Gastroenterology Organisation guidelines» for irritable bowel syndrome (2015)»  står der, at Bifidobacterium infantis35624 for tiden har det bedste bevisgrundlag for effekt mod IBS.

Denne anbefaling var baseret på kliniske studier i Storbritannien og Irland ledet af anerkendte gastroenterologer: professor Eammon Quigley, professor Fergus Shanahan og professor Peter Whorwell.

35624®-stammen er også listet i «The World Gastroenterology Organisation guidelines» for probiotika (opdateret 2017) som en bakteriestamme som lindrer forsøgspersonernes IBS-symptomer ( vurdering af «global IBS symptoms»).

Overlever 35624®-stammen transporten gennem tarmen?

Ja. Fire separate interventionsstudier på mennesker har vist at 35624® stammen overlever transporten, og at den midlertidig koloniserer tarmen. 

  • Charbonneau D., Gibb R.D., Quigley E.M. (2013). Gut Microbes 4(3), 201-211.
  •  Healy S., Casey M., Kiely B., Quigley E.M.M., Shanahan F., Murphy F. (2017) Gut 66, A25.
  • O’Mahony L., McCarthy J., Kelly P., Hurley G., Luo F., Chen K., O’Sullivan G.C., Kiely B., Collins J.K., Shanahan F., Quigley E. (2005) Gastroenterology 128(3), 541-51.
  • von Wright A., Vilpponen-Salmela T., Llopis M.P., Collins K., Kiely B., Shanahan F., Dunne C. (2002) International Dairy Journal 12, 197-200.

Det er vigtigt at mærke sig at (i) ingen probiotika permanent vil kolonisere tarmen, og (ii) overlevelse i tarmene bare kan bevises ved hjælp af interventionsstudier i mennesker. Laboratorietests, som tarmmodeller og in vitro-studier, er nyttige screeningsværktøj, men giver ikke bevis for overlevelse af bakterier i tarmen. 

Mere information findes her: Klinisk dokumentation

Hvordan virker 35624®-stammen?

35624® dæmper typiske symptomer på irritabel tarm-syndrom ved at danne en beroligende og styrkende barriere i den irriterede tarm og reducerer dermed forstyrrelsen af tarmvæggen. For mere information se her: Virkningsmekanisme

Virker 35624®-stammen for alle undertyper af IBS (dvs. IBS-C, IBS-D, IBS-M)?

De kliniske forsøg med 35624®-stammen bestod af forsøgspersoner med alle typer IBS. Studiet i Storbritannien (Whorwell et al. 2006) viste, at 35624®-stammen var associeret med generelle forbedringer af IBS symptomer, samt reduktion af mavesmerter / ubehag, oppustethed og uforudsigelig afføring. 

For mere information se her: Klinisk dokumentation

Er 35624®stammen sikker?

Ja. 35624®-stammen er blevet grundigt studeret, og der er ikke identificeret nogen fare for usikkerhed. I kliniske studier var sikkerheds-profilen lig placebo. Sikkerheden til denne bakteriestamme er blevet kontinuerligt overvåget siden lanseringen som et kommercielt produkt, uden at der er identificeret faresignaler. (Quigley et al. 2006; Quigley et al. 2010)

Nogle mennesker kan opleve milde og midlertidige forandringer i tarmen (f.eks. oppustethed [ATB5]) de første 4 uger af behandlingen, men dette er en indikation på at 35624®-stammen begynder at virke.

35624®-kulturen tilhører en bakterieart som først koloniserer tarmen til nyfødte.1 Disse bakterier kan overføres fra mor til baby ved fødselen og er også til stede i morsmælk2.

Bifidobacterium longumer er også en bakterieart som er inkluderet på Qualified Presumption of Safety  (QPS) listen hos European Food Safety Authority.


Referanser:

1. Martin R. et al. (2009) Isolation of bifidobacterial from breast milk and assessment of the bifidobacterial population by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis and quantitative real-time PCR. Applied & Environmental Microbiology 75, 965-969.

2. Milani C. et al. (2015) Exploring vertical transmission of bifidobacteria from mother to child. Applied & Environmental Microbiology 81, 7078-7087.